1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Slévárna

VÝROBA HLINÍKOVÝCH SLITIN

Součástí společnosti FORTEAluninium je metalurgický závod vybavený moderním high-tech tavicím zařízením. Výrobní kapacita závodu je 20 000 tun hliníkových slitin ročně. Hlavním zařízením jsou dvě pece, každá o kapacitě 10 tun. Podnik vyrábí celou řadu litých a tepaných hliníkových slitin v souladu s mezinárodními normami; dokáže vyrobit speciální slitiny podle specifikací zákazníka v nejkratším čase. Hlavním strategickým ukazatelem, který zajišťuje konkurenceschopnost podniku, byla vždy kvalita vyráběných produktů.

Chemické složení slitin se stanoví na spektrometru ARL.

Společnost je vybavena certifikovanou laboratoří, vysoce kvalifikovanými odborníky a moderním analytickým zařízením, které umožňuje metalografický výzkum pro hodnocení struktury slitin, kontrolu množství vodíku a stanovení pevnostních charakteristik a slévárenských vlastností slitin.

Ve výrobním procesu prochází kapalný kov několikastupňovou úpravou, odplyňováním inertním plynem, zušlechťováním tavidlem a filtrací přes keramické pěnové filtry o hustotě 30-50 PPI. To umožňuje zaručit kvalitu složitých slitin s vysokým obsahem křemíku.

VÁLCOVÉ INGOTY

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

  • Známky: АД31, АД0, 6060, 6063, 6005, 6560, 6660, 6061, 6182, 6463
  • Průměr: 127/152/178/203 mm
  • Délka: až 6m

DO YOU HAVE QUESTIONS? WRITE US: